Workshop- en cursusvoorwaarden en veiligheidsvoorschriften

Inschrijving workshops en cursussen.

Aanmelden

 1. Aanmeldingen voor een workshop of cursus kunnen telefonisch/mondeling of via email (rechtstreeks of via de website van Atelier Eibos) plaatsvinden.
 2. Na bevestiging van de aanmelding dient u binnen een week een aanbetaling op de workshop te doen. De hoogte van de aanbetaling staat vermeld bij de betreffende workshop / cursus.
 3. Uiterlijk één week voor aanvang van de workshop / cursus dient het resterende deel van het workshop-geld / cursus-geld (het totaal bedrag minus de aanbetaling) te zijn voldaan.
 4. Een aanmelding is pas definitief indien u de aanbetaling heeft voldaan en u van Atelier Eibos een bevestigings-email heeft gehad.

Annulering

 1. Bij annulering vindt geen terugbetaling plaats:
  1. van de aanbetaling indien de annulering plaatsvindt binnen drie weken voor de aanvang van de workshop / cursus (indien u het gehele workshop-geld / cursus-geld al heeft betaald krijgt u dit bedrag minus het aanbetalingsbedrag van Atelier Eibos terug).
  2. van het gehele workshop-geld / cursus-geld  indien de annulering plaatsvindt binnen één week voor de aanvang van de workshop.
 2. Bij annulering heeft u als inschrijver het recht een plaatsvervanger in uw plaats de workshop te laten volgen tegen het dan geldende workshoptarief. Dit dient u van tevoren wel aan Atelier Eibos door te geven. U blijft wel verantwoordelijk voor de betaling van het volledige workshop-geld voor de plaatsvervanger. U dient onderling de kosten te verrekenen.
 3. Bij annulering wegens overmacht kan Atelier Eibos alsnog besluiten het workshop-geld / cursus-geld geheel of gedeeltelijk terug te betalen, dit ter beoordeling van Atelier Eibos.

 

Annulering van een workshop/cursus door Atelier Eibos

 1. Atelier Eibos heeft het recht om een workshop / cursus te annuleren, bijvoorbeeld bij onverhoeds te weinig deelnemers of bij ziekte van de docent. Atelier Eibos communiceert dit zo spoedig mogelijk met u, bij te weinig deelnemers tenminste twee weken voor aanvang van de workshop. Als deelnemer krijgt u in dat geval het reeds betaalde workshop/cursusgeld terug, dan wel biedt Atelier Eibos u de  mogelijkheid op een andere workshop/cursus of workshop/cursusdatum in te schrijven.
 2. Atelier Eibos is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van annulering van een workshop door Atelier Eibos.

 

Workshop/cursusgelden

 1. Alle op de website vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW
 2. Indien het gehele workshop-geld / cursusgeld is betaald ontvangt u, i.h.a. per email, een betaalbewijs met BTW-specificatie.
 3. Atelier Eibos mag de workshop-gelden / cursus-gelden tussentijds aanpassen. U betaalt echter altijd het bedrag dat op de website van Atelier Eibos vermeld was op het moment van uw aanbetaling.

 

 

Veiligheidsvoorschriften

 1. Wanneer u een workshop / cursus volgt of in het atelier zelfstandig werkt zijn een lange broek, een dicht shirt o.i.d. (liefst van katoen) en dichte schoenen verplicht. Synthetische stoffen zijn brandgevaarlijk. Wijd vallende mouwen, kantjes of roesjes waaraan u kunt blijven haken vormen eveneens een gevaar. Voor uw eigen veiligheid is het dragen van een (veiligheids)bril verplicht tijdens het werken met glas. Deze zijn in het atelier aanwezig.
 2. Bij werkzaamheden welke stof veroorzaken (bijv. bij het gebruik van glaspoeders, gips, kwarts/silica, gasbeton en dergelijke) is het dragen van een stofmasker verplicht.
 3. U kunt een eigen stofmasker meenemen (tenminste veiligheid F2; dit staat op het stofmasker vermeld), of één bij Atelier Eibos kopen tegen een gering bedrag. Dit stofmasker blijft, i.v.m. de hygiëne, uw eigendom.
 4. U dient altijd de veiligheidsinstructies van Atelier Eibos te volgen.

Tenslotte

Dit reglement zou Atelier Eibos liever niet nodig hebben. Echter, soms zijn duidelijke afspraken vooraf wenselijk: dat voorkomt irritaties over en weer achteraf. Zo veel als mogelijk en redelijk probeer ik eerst er met u naar ieders tevredenheid uit te komen.

Een reglement kan nooit uitputtend zijn en overal in voorzien. Als zich gevallen voordoen waar dit reglement niet in voorziet, dan geeft Atelier Eibos een gemotiveerde beslissing.

Ik ga er echter van uit dat we reglement niet, of niet vaak, hoeven te raadplegen.

Ik wens u een leuke en leerzame workshop/cursus toe!