Workshop- en cursusvoorwaarden en veiligheidsvoorschriften

Inschrijving workshops en cursussen.

Door u aan te melden gaat u akkoord met onze workshop/cursusvoorwaarden en onze veiligheidsvoorschriften zoals hieronder beschreven.

Ons glasatelier kan, afhankelijk van de groepsgrootte, tot 3 begeleiders voor de cursussen en workshops inzetten. De cursussen worden meestal gegeven in het atelier aan de Rapportstraat 55 in Veldhoven.  Enkel op afspraak kan dit ook aan de Kerkevelden 94 te Eersel gegeven worden.

Corona

Helaas is corona nog steeds onder ons. Als glasatelier hebben wij de verantwoordelijkheid naar onze klanten en cursisten (en naar onszelf en onze families) corona zo veel mogelijk buiten de deur te houden. Iedereen die werkt vanuit ons atelier is gevaccineerd. Naar klanten kunnen wij – mochten zij niet gevaccineerd zijn- afstand houden. Dat gaat niet of moeilijk naar cursisten toe: wij moeten soms dichtbij staan om u bijvoorbeeld glas te leren snijden. Ook is onze cursusruimte niet zo groot dat altijd de 1,5 m afstand te garanderen is. Dat levert ongewilde situaties op: we kunnen met elkaar in aanraking komen. Nog steeds kunnen, zo zegt het RIVM, ongevaccineerde mensen/cursisten sterker het virus verspreiden dan gevaccineerde mensen/cursisten en andere cursisten gemakkelijker besmetten. Wij hebben als atelier gekozen de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken.

Daarom heeft ons atelier de volgende regels ingesteld: 

 • als u zich ziek voelt, hoest of andere klachten heeft die corona-gerelateerd kunnen zijn, dan kunt u niet aan de workshop of cursus deelnemen. U dient dan direct, vóór aanvang van de workshop/cursus, contact met ons op te nemen, zodat wij met u kunnen overleggen over een oplossing;
 • wij vragen van u een QR-code, een vaccinatiebewijs of het gele boekje te overleggen zodat wij weten dat u beschermd bent. Vriendengroepen of een familiegroep (minimaal 4 personen) die als groep een workshop/cursus volgen, hoeven niet gevaccineerd te zijn; zij nemen onderling de verantwoordelijkheid. Er zijn dan geen andere cursisten aanwezig. U wordt vriendelijk verzocht dit tijdens uw aanmelding aan te geven, daar één van onze cursusleiders tot de kwetsbare doelgroep behoort. 
 • wij zorgen zo goed als mogelijk voor voldoende ventilatie in de atelierruimte en de koffiekamer;
 • er zijn altijd mondmaskers en ontsmettingsmiddel aanwezig.

Aanmelden

 1. Aanmeldingen voor een workshop of cursus kunnen telefonisch/mondeling of via email (rechtstreeks of via de website van Lichtinzicht) plaatsvinden.
 2. Tenminste twee weken vóór de workshop/cursusdatum dient het gehele cursusbedrag bij ons binnen te zijn.
 3. Pas na ontvangst van het workshop/cursusgeld op onze rekening (of contant betaald) is de aanmelding voor de workshop/cursus definitief.
 4. Afmelding meer dan twee weken voor de workshop/cursusdatum is kosteloos. Na twee weken bent u het volledige workshop/cursusgeld verschuldigd en vindt geen restitutie plaats. Wel kunt u een ander in uw plaats laten komen. Eventuele verrekening van het workshop/cursusgeld regelt u zelf met de plaatsvervanger.
 5. In bijzondere omstandigheden kan Atelier Eibos bij afzegging binnen twee weken voor de workshop/cursusdatum besluiten het reeds betaalde cursusgeld te restitueren; u kunt zich hier niet op beroepen.

Annulering van een workshop/cursus door Atelier Eibos

 1. Wij hebben het recht om een workshop of cursus te annuleren, bijvoorbeeld bij onverhoeds te weinig deelnemers of bij ziekte van de docent. Wij communiceren dit zo spoedig mogelijk met u, bij te weinig deelnemers tenminste twee weken voor aanvang van de workshop/cursus. Als deelnemer krijgt u in dat geval het reeds betaalde workshop/cursusgeld terug, dan wel bieden wij u de  mogelijkheid op een andere workshop/cursus of workshop/cursusdatum in te schrijven.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van annulering van een workshop/cursus door ons.

Workshop/cursusgelden

 1. Alle op de website vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW
 2. Indien het cursusgeld ontvangen is, ontvangt u hiervan een bevestiging.
 3. Wij mogen de workshop/cursusgelden tussentijds aanpassen. U betaalt echter altijd het bedrag dat op de website vermeld is ten tijde van de aanmelding.

Veiligheidsvoorschriften

 1. Wanneer u een workshop/cursus volgt of in het atelier zelfstandig werkt zijn een lange broek, een dicht shirt o.i.d. (liefst van katoen) en dichte schoenen verplicht. Synthetische stoffen zijn brandgevaarlijk. Wijd vallende mouwen, kantjes of roesjes waaraan u kunt blijven haken vormen eveneens een gevaar. Voor uw eigen veiligheid is het dragen van een (veiligheids)bril verplicht tijdens het werken met glas. Deze zijn in het atelier aanwezig.
 2. Bij werkzaamheden welke stof veroorzaken (bijv. bij het gebruik van glaspoeders, gips, kwarts/silica, gasbeton en dergelijke) is het dragen van een stofmasker verplicht.
 3. U kunt een eigen stofmasker meenemen (tenminste veiligheid F2; dit staat op het stofmasker vermeld), of één bij ons kopen tegen een gering bedrag. Dit stofmasker blijft, i.v.m. de hygiëne, uw eigendom.
 4. U dient altijd de veiligheidsinstructies van het team van ons glasatelier te volgen.

Tenslotte

Dit reglement zouden wij liever niet nodig hebben. Echter, soms zijn duidelijke afspraken vooraf wenselijk: dat voorkomt irritaties over en weer achteraf. Zo veel als mogelijk en redelijk proberen we eerst er met u naar ieders tevredenheid uit te komen.

Een reglement kan nooit uitputtend zijn en overal in voorzien. Als zich gevallen voordoen waar dit reglement niet in voorziet, dan geeft Atelier Eibos een gemotiveerde beslissing.

Wij gaan er echter van uit dat we reglement niet, of niet vaak, hoeven te raadplegen.

Wij wensen u een leuke en leerzame workshop/cursus toe!