Workshops voor kinderen en jongeren met een beperking “Creatief omgaan met glas”

De naam Eibos is opgebouwd uit de eerste letters van de woorden: Emotie In Beeld Of Sieraad. Mijn missie is het betekenisvol bijdragen aan het gevoel van welzijn van anderen, met name van kinderen en jongeren met een beperking!

Ik heb 23 jaar vol liefde en passie gewerkt als leerkracht en ambulant begeleider binnen de verschillende vormen van het speciaal onderwijs: een mytylschool en de tyltylafdeling daarvan, een Cluster 4 school voor kinderen met psychiatrische problemen en een SBO school.

De rust bij het creatief bezig zijn ontstaat enerzijds omdat je hierbij jouw ándere hersenhelft aanspreekt dan die waarin het denken, het piekeren plaatsvindt. Ook ontstaat rust, omdat het kind / de jongere de emotie op een andere manier kan uiten dan alleen in woorden.

Ik richt mij daarom ook op het creatief begeleiden van kinderen en jongeren met een beperking. Graag geef ik u meer informatie over de workshop “Creatief omgaan met glas” of over een begeleidingsvorm waarbinnen meerdere afspraken gepland worden.

Mijn achtergrond

In mijn vorige baan daagden de kinderen waarmee ik gewerkt hebt, mij uit maatwerk te maken van mijn begeleiding. In mijn workshop doe ik dit evenzo. Ik richt mij op kinderen / jongeren met naar binnengerichte of naar buitengerichte gedragsproblematiek -bijvoorbeeld als gevolg van een onveilige hechting-, kinderen met concentratie- en/of leerproblemen en kinderen met autisme of ADHD, al dan niet in combinatie met lichamelijke beperkingen en of verstandelijke beperking. De basis van mijn contact met het kind / de jongere is enerzijds het creëren van veiligheid en anderzijds het gezamenlijk zoeken van zijn of haar mogelijkheden. Het verduidelijken van de aspecten tijd, ruimte, persoon en opdracht is hier onderdeel van, naast het creëren van een rustige, vertrouwenwekkende werkomgeving. Indien nodig of wenselijk kan ik een kind ook thuis begeleiden. Alles is er op gericht om succeservaringen op te doen. Sommige kinderen / jongeren hebben een vertrouwde begeleider bij zich nodig om te kunnen functioneren. Dat is geen probleem, sterker nog dat als het kind  of de jongere dat nodig heeft, dan is dit een voorwaarde om tot een afspraak te kunnen komen. Als de begeleider niet zelf met glas wil werken, maar alleen helpend aanwezig is, zijn hieraan geen extra kosten verbonden. Binnen een workshop is er doorgaans sprake van een eenmalige ontmoeting. Mocht er de wens zijn om meer afspraken te maken, dan zal daarvoor een aparte prijsberekening plaatsvinden.

De workshop “Creatief omgaan met glas “

De mogelijkheden van het kind / de jongere bepaalt of er individueel of in kleine groepjes gewerkt kan worden. Dit bepaalt ook de wijze van met glas omgaan: van mozaïeken met voorgesneden glasstukjes tot veilig- zelf een ontwerp in glas snijden. Ik heb daartoe een ruime achtergrond in diverse glastechnieken.

Tijdsduur en inhoud van een workshop wordt in overleg met het kind / de jongere en diens ouder(s) / begeleider(s) afgesproken. Afhankelijk daarvan kan een kosten berekening gemaakt worden. Dit hangt sterk af van het aantal deelnemers bij de workshop, de gekozen glas-techniek en de tijdsduur en of de workshop op locatie gegeven zal worden of in het atelier.

Op onderstaande foto’s zijn een aantal aspecten te zien welke voorkomen tijdens een workshop, namelijk: geconcentreerd werken, samenwerken en je angst overwinnen van het breken van het glas met je handen, wat goed en veilig kan. Daarna het succes als het dan lukt! Hoe blij en trots kan je zijn als het glasobject helemaal klaar is.