Cursus casting mallen maken

Cursus casting mallen maken.

Algemene informatie

Overzicht van deze cursus / workshop
Voor wie is de workshop bedoeld? Voor degenen die meer willen weten van de achtergronden en mogelijkheden van deze techniek.
Gevraagde voorkennis Geen
Kosten / deelnemer  
 
Duur 3 dagen. Zie cursuskalender
Lunch inbegrepen? Nee. Wel zelf een lunch meenemen.
Eventueel bijkomende kosten Zelf een FFP2 of P2-masker meenemen, of één kopen op de cursus à € 2. Verder alleen indien afwijkende materialen gebruikt worden. Dit in overleg met de cursusleider
Min / max aantal deelnemers 4 / 6
Boek aanwezig? Boek van Ellen Prinse: Handboek GLASFUSING – de techniek in de praktijk.
€ 39,95, bij ons te koop (in voorraad)
Handout beschikbaar? Ja, maar ook zelf aantekeningen en foto’s maken is handig
Kunt u uw gemaakte object direct meenemen? Nee, het object wordt door ons in de glasoven gezet en gestookt. U kunt het later komen ophalen.

Belangrijk

Op de Cursus/Workshopkalender ziet u de geplande data van de workshops. 

Door u aan te melden gaat u akkoord met onze Inschrijvingsvoorwaarden en de Veiligheidsvoorschriften

Beschrijving

De cursus is bedoeld voor diegenen die al enige ervaring met glasfusing hebben (niveau tenminste vergelijkbaar met de cursus glasfusing). U moet in staat zijn zelf een eenvoudige stookcurve te maken. De doelstelling van deze cursus is om u diverse maltechnieken voor open en gesloten mallen bij te brengen.

In de cursus laten we de diverse malmaterialen en de techniek hoe je deze toe kunt passen zien. Het maken van mooie objecten is niet het doel in deze cursus. Natuurlijk maken we wel proefjes in verschillende technieken. We geven u ook veel technische informatie over zaken zoals de samenstelling van het gipsmengsel voor gipsmallen, het drogen van de gipsmal, stookschema’s maken, welk glas te gebruiken, ontluchtingskanalen maken, de verloren-wasmethode, etc.

Een open mal is een mal waarbij een groot deel van de mal open is, en waarbij we glasbrokken in de mal kunnen leggen om te versmelten. We maken deze mallen van verschillende materialen: castingboard, gasbeton, Ytongblokken, aardewerk, enz. We bewerken het materiaal met een stanleymes, beitel of guts. Daarna behandelen we het maloppervlak met een “scheidingsmiddel” om het glas niet aan het malmateriaal te laten kleven als het gesmolten is. Vervolgens doen we het glas (brokken glas, stukjes plaatglas, of glaspoeders oftewel “fritten”) in de mal. Daarna versmelten we het glas in de mal in de glasoven.

Een gesloten mal is een mal van (in het algemeen) gips die geheel gesloten is, op een kleine gietopening na om het vloeibare glas in de mal te laten stromen. We kunnen de mal voorzien van een (ook van gips) aangebouwd  reservoir voor het glas. Ook kunnen we het glas in de mal toevoeren door boven de mal een rood aardenwerken bloempotje te plaatsen die we vullen met glasbrokken. Het glas in het potje smelt en stroomt via het gat in de bodem van het bloempotje in de gipsen mal.

Alle mallen die we gebruiken zijn in principe eenmalige mallen. Het glasobject moet uit het malmateriaal gewerkt worden, waarbij de mal beschadigd of (bij een alginaat- of gipsmal) geheel kapotgemaakt wordt.

Soms moeten (of willen) we van een object eerst een origineel van klei, boetseerwas of iets dergeliijks maken. Dan moeten we hiervan een mal maken, waarin we het glas kunnen laten smelten. Willen we meerdere dezelfde objecten in glas gieten, dan gaan we siliconen tussenmallen maken.

In deze cursus gaan we in op de volgende onderwerpen:

  • het materiaal: glas. Eigenschappen, waar moet je rekening mee houden, soortelijk gewicht van glas. Loodglas en loodvrij glas. Verschillende glasfabrikanten. Samensmelten van kleuren glas. Uitzettingscoëfficiënt en viscositeit van glas.
  • malmateralen voor open mallen; maken van een open mal in tenminste twee maltechnieken
  • bepalen van de benodigde hoeveelheid glas (inhoud van je mal) op verschillende manieren
  • gesloten mallen. Wat is gips, soorten gips, vrij water en molecuulgebonden water in relatie tot de stookcurve. Samenstelling van verschillende gipslagen (silica, chamotte, ludo). Drogen van gipsmallen en bepalen van het restvocht. Aangebouwd glasreservoir van gips of bloempot-methode.
  • basisobjecten om in glas te gieten in klei, plasticine of was; verloren-wasmethode, uitstomen van de was.
  • werken met mallen van alginaat, siliconen en gelflex
  • bepalen van stookcurves, rekening houdend met het drogen van de gipsmal, het smelttraject en het afkoelen (annealen) van het glas
  • geschikte ovens om glas in mallen te gieten. Programmeren van de oven (twee methoden)
  • ontmantelen van het glasobject uit de mallen en schoonmaken
  • bespreking van mogelijke koudbewerking als zagen, schuren/polijsten, zandstralen etc.

In deze cursus passen we dus een aantal technieken toe om mallen te maken om glas in te gieten. Soms moeten we een tussenmal maken om van het originele object van klei of was een (gipsen) mal te maken die zó hittebestendig is dat we er glas in kunnen gieten. Dit vraagt enig voorstellingsvermogen in het maaktraject van positief (origineel, bv een hand) –> negatief (alginaat-mal) –> positief (mal van was) –> negatief (de uiteindelijke gipsen mal) –> het resultaat, een glazen hand!

Hier vind u meer informatie over het casten van glas.

U ontvangt voor deze cursus een hand-out met relevante informatie en de verkrijgbaarheid, prijzen e.d. van de in de cursus gebruikte materialen. Het boek van Ellen Prinse: Handboek GLASFUSING – de techniek in de praktijk, is een goede investering voor fusing en het werken met mallen. U kunt dit boek bij ons kopen voor de standaardprijs van € 39,95.

Draag a.u.b. kleding die vuil mag worden i.v.m. het werken met alginaat en gips. Hebt u thuis al een (minimaal) P2-stofmaskertje? Neem deze dan mee. Anders hebben wij deze te koop voor € 2. Ook een werkbril of een leesbril is handig. Hebt u deze niet, dan hebben wij een veiligheidsbril voor u voor het glassnijden. Tenslotte: neem pen en papier mee om aantekeningen te maken en eventueel een camera/telefoon voor foto’s!